IS4A00852

Maatregel omtrent Coronavirus

Vrijdag 26 november 2021 heeft het kabinet een reeks nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen aangekondigd. De zogeheten avondlockdown. Deze regels gelden tot in ieder geval zaterdag 18 december, zo ook voor Sportkompas. Hieronder leggen we u puntsgewijs uit wat dit voor u betekent. Ook raden we u aan protocollen vooraf goed door te nemen. 

Coronatoegangsbewijs: Controle 18+ verplicht
Bij het betreden van onze accommodatie controleren wij op een coronatoegangsbewijs 18+: via het vaccinatiebewijs, negatieve testuitslag of herstelbewijs. Alle drie in combinatie met een geldig ID-bewijs.

 Alle activiteiten na 17.00 uur komen te vervallen. Dit geldt dus voor zwemlessen, aquasporten, banenzwemmen, horeca en verenigingen.

 • De aquasporten en het banenzwemmen op de ochtenden en middagen gaan gewoon door volgens het reguliere rooster. Reserveren is vooralsnog niet nodig.
 • Recreatief zwemmen is mogelijk op zondag van 11.00 – 13.00 uur. Reserveren is vooralsnog niet nodig.
 • Het mondkapje is weer verplicht voor alle bezoekers vanaf 13 jaar in alle droge ruimtes van onze accommodatie. Wanneer u in de horeca zit mag het mondkapje af. Wanneer u zich verplaatst dan moet het mondkapje weer op. Ook houdt u 1,5 meter afstand van elkaar en blijft de QR-code verplicht als toegangsbewijs.
 • Wanneer uw kind niet op dit genoemde tijdstip structureel kan deelnemen aan de zwemles dan verzoeken wij u een mail te sturen aanzwemles@stichtingsportkompas.nl of te bellen met 0575-561544.
 • Tijdens het afzwemmen mogen er geen ouders / toeschouwers aanwezig zijn.
Proefzwemmen diploma AZaterdag 4 december van 14.30 – 15.30 uur
Afzwemmen diploma AZaterdag 11 december van 14.30 – 15.30 uur
Afzwemmen diploma BZaterdag 11 december van 15.45 – 16.45 uur
Afzwemmen diploma CZaterdag 4 december van 15.45 – 16.45 uur

 

 • Het inhalen van zwemlessen is niet mogelijk.
 • Bovenstaande aanwijzingen zijn tot nader order van toepassing.

Zwemles
1. De routing in onze accommodatie blijft.
2. De maatregel voor zwemlesouders/-verzorgers is dat ouders/verzorgers van zwemleskinderen alleen toegang krijgen tot de accommodatie op vertoon van een coronatoegangsbewijs*.Dit betekent dat vanaf woensdag 10 november 2021 iedereen vanaf 18+ bij binnenkomst wordt gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs i.c.m. een legitimatiebewijs. Het positieve aan deze maatregel is dat het geen invloed heeft op de zwemlessen zelf en dat wij de lessen ongewijzigd voort kunnen blijven zetten. Mocht u niet in het bezit zijn van het coronatoegangsbewijs dan hopen wij dat u familie, vrienden of andere ouders met toegangsbewijs kunt vragen om uw kind te begeleiden naar de kleedruimte.

 • QR-controle in de praktijk:
  • QR-code controle van sportzaalgebruikers bij de zij-ingang
  • QR-code controle zwem- en duikvereniging bij de hoofdingang
  • het verlaten van het pand verloopt altijd via de hoofdingang
  • zwembadbezoekers die de horeca bezoeken kunnen nogmaals om een QR-code worden gevraagd door Sportkompas-medewerkers;

Reserveren
Is NIET nodig, kom dus gerust binnen wandelen en neem een frisse duik!

Wellness
Er mag gebruik gemaakt worden van de wellness zonder maatregelen.

Protocol 
We hebben een protocol geschreven waarin alles nog even kort doorgenomen wordt. We raden u aan deze te lezen.

Stichting Sportkompas realiseert zich dat deze maatregelen een stevige belasting zijn voor een ieder. Dat doet ons geen plezier. Laten wij hopen dat deze maatregelen spoedig niet meer nodig zijn.

Mocht u besluiten om naar aanleiding van deze maatregel de zwemles van uw zoon/dochter te willen beëindigen, dan hebben wij daarvoor begrip. Wij vragen u om hiervoor een e-mail te sturen naar zwemles@stichtingsportkompas.nl.