Huis en gedragregels

Huis- en gedragsregels voor bezoekers Rhienderoord

Met het betreden van deze accommodatie geeft u aan zich te houden aan de algemeen geldende huis- en gedragsregels, te weten:

 1. Roken is verboden in de gehele accommodatie.
 2. Het is niet toegestaan zonder geldige reden in of nabij de kleedaccommodatie rond te hangen.
 3. Toeschouwers dienen plaats te nemen op de tribune.
 4. Het gebruik van audio/visuele apparatuur is zonder toestemming van de beheerder niet toegestaan.
 5. In onze accommodatie en op het terrein zijn op verschillende plaatsen zichtbaar camera’s opgesteld, waarbij zowel preventief als opsporingsondersteunend beelden worden vastgelegd en voor beperkte duur worden bewaard.
 6. Zonder toestemming van de beheerder is elke vorm van reclame uiting niet toegestaan.
 7. Glaswerk is alleen toegestaan in het horecagedeelte en op het terras.
 8. De speelvloer van de sportzaal mag niet met straatschoenen en schoenen met zolen die afgeven worden betreden. Het zwembad mag niet met schoeisel worden betreden.
 9. In het zwembad is dragen van zwemkleding verplicht en voor het zwemmen te douchen.
 10. In het zwembad hebben kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder in badkleding, die beschikt over een zwemdiploma en goede zwemvaardigheid.
 11. In het zwembad zijn zwemvleugels verplicht voor kinderen zonder diploma.
 12. Dieren zijn in de accommodatie niet toegestaan, behoudens erkende hulphonden.
 13. Bij kennelijke invloed van drank en/of drugs kan de toegang worden ontzegd.
 14. Het gebruik van elke vorm van alcoholhoudende drank door zowel de sportbeoefenaren als de bezoekers/toeschouwers is alleen toegestaan in de horecaruimte (kantine) en op het terras.
 15. De huurder van de sportzaal of het zwembad is aansprakelijk voor de gedragingen van door de huurder toegelaten personen.
 16. Aanwijzingen van personeel dienen strikt te worden opgevolgd. Bij constatering van misdragingen zal de politie worden ingeschakeld.

Overig

Bij schelden, schreeuwen, discriminerende taal, onzedelijk gedrag, lastig vallen van medewerkers en andere bezoekers, e.d. wordt u op uw gedrag aangesproken; bij herhaling wordt u de toegang tot het gebouw ontzegd. Bij fysiek geweld, het gooien met voorwerpen, het aanrichten van vernielingen, diefstal of het misbruik maken van materialen, wordt de politie ingeschakeld voor het opmaken van een proces-verbaal; de kosten worden op u verhaald. Indien nodig zal camerabeelden overgedragen worden aan de politie. De kosten worden op u verhaald.

Het betreden van de sportzaal en het zwembad en/of het meedoen aan activiteiten geschiedt op eigen risico. De exploitant van de sportzaal en het zwembad is niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen of voor verlies/diefstal van goederen in en om de accommodatie.

Help, indien het mis is! In samenwerking met NOC -NSF is er een landelijk nummer wanneer u een vertrouwenspersoon wilt spreken. meer informatie is te vinden op https://www.nocnsf.nl/help-het-is-mis-ik-wil-contact