image015

Update werkzaamheden L.R. Beijnenlaan

Wij, aannemer van Vulpen, zijn aan de slag met onze werkzaamheden aan de gas- en waterleidingen in de gemeente Brummen. In deze update informeren wij u over onze actuele planning.

Troelstralaan (vanaf hoek Schaepmanstraat/Troelstralaan tot en met Troelstralaan 6, zie onderstaande afbeelding), Brummen

 • Waar? Werkzaamheden in de stoep oneven kant van de weg.
 • Wanneer? Aan de slag april t/m 4 juni. Daarna herstel trottoir (1 á 2 weken).
 • Verkeersafzetting? Halve rijbaan afzetting. Indien noodzakelijk in het werk tijdens werkuren ter hoogte van onze werkvak geheel afgesloten. Bereikbaar voor afvalophaaldienst en nood- en hulpdiensten. Verzoek aan bewoners om afval buiten de werkvakken te plaatsen.

 

Goeman Borgesiusstraat (19 t/m 37 aan de oneven kant van de weg, zie afbeelding hierboven), Brummen

 • Waar? Werkzaamheden in de stoep oneven kant van de weg.
 • Wanneer? Maandag 6 juni t/m 20. Daarna herstel trottoir (1 á 2 weken).
 • Verkeersafzetting? Halve rijbaan afzetting. Indien noodzakelijk in het werk tijdens werkuren ter hoogte van onze werkvak geheel afgesloten. Bereikbaar voor afvalophaaldienst en nood- en hulpdiensten. Verzoek aan bewoners om afval buiten de werkvakken te plaatsen.

L.R. Beijnenlaan (ter hoogte van 20-27 aan beide kanten van de straat, zie rode lijn op afbeelding hieronder), Brummen

 • Waar? In de berm en weg.
 • Wanneer? Aan de slag t/m vrijdag 3 juni.
 • Verkeersafzetting? We zetten het weggedeelte in zijn geheel af (ter hoogte van de rode lijn op de afbeelding hieronder) en stellen een omleidingsroute in. Het zwembad en Indoor Sport Brummen blijft altijd bereikbaar. Bereikbaar voor afvalophaaldienst en nood- en hulpdiensten. Verzoek aan bewoners om afval buiten de werkvakken te plaatsen.

L.R. Beijnenlaan (ter hoogte van 10-6 aan één kan van de weg, zie blauwe lijn op de afbeelding hieronder), Brummen

 • Waar? In de berm en weg.
 • Wanneer? Maandag 6 juni t/m dinsdag 21 juni.
 • Verkeersafzetting? We zetten het weggedeelte in zijn geheel af (ter hoogte van de blauwe lijn op de afbeelding hieronder) en proberen het bestemmingsverkeer zo veel als mogelijk door te laten. Dit kan niet altijd en

daarnaast moeten wij de opritten van de bedrijven openbreken om de gas- en waterleiding te kunnen vervangen. De bedrijven zijn hierover geïnformeerd. Zie ook de bijgevoegde nieuwsbrief die komende week wordt bezorgd.

Onze planningen zijn altijd onder voorbehoud. Weersomstandigheden en verrassingen onder de grond kunnen ervoor zorgen dat wij onze planning moeten aanpassen.

Nieuwsbrief L.R Beijnenlaan en Hazenberg fase 2

Dit bericht delen: