image015

Update werkzaamheden L.R. Beijnenlaan

Troelstralaan (vanaf hoek Schaepmanstraat/Troelstralaan tot en met Troelstralaan 6, zie onderstaande afbeelding), Brummen

  • Waar? Werkzaamheden in de stoep oneven kant van de weg.
  • Wanneer? Aan de slag april t/m 4 juni. Daarna herstel trottoir (1 á 2 weken).
  • Verkeersafzetting? Halve rijbaan afzetting. Indien noodzakelijk in het werk tijdens werkuren ter hoogte van onze werkvak geheel afgesloten. Bereikbaar voor afvalophaaldienst en nood- en hulpdiensten. Verzoek aan bewoners om afval buiten de werkvakken te plaatsen.

L.R. Beijnenlaan (ter hoogte van 20-27 aan beide kanten van de straat, zie rode lijn op afbeelding hieronder), Brummen

  • Waar? In de berm en weg.
  • Wanneer? Aan de slag t/m vrijdag 27 mei. Daarna werkzaamheden vervolgen ter hoogte van paarse lijn (informeren wij u over in volgende update).
  • Verkeersafzetting? We zetten het weggedeelte in zijn geheel af (ter hoogte van de rode lijn op de afbeelding hieronder) en stellen een omleidingsroute in. Het zwembad en Indoor Sport Brummen blijft altijd bereikbaar. Bereikbaar voor afvalophaaldienst en nood- en hulpdiensten. Verzoek aan bewoners om afval buiten de werkvakken te plaatsen.

Onze planningen zijn altijd onder voorbehoud. Weersomstandigheden en verrassingen onder de grond kunnen ervoor zorgen dat wij onze planning moeten aanpassen.

Dit bericht delen: