Stichting Sportkompas zoekt Penningmeester en Notulist

Voor het bestuur van Sportkompas zijn wij op zoek naar versterking! Het bestuur van Sportkompas bestaat op dit moment uit een tweetal bestuursleden aangevuld met 4 interim-bestuursleden. Wij zijn, per 1 januari 2020, op zoek naar een Penningmeester en een Notulist, met affiniteit voor sport en bewegen, die graag een steentje willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Sportkompas.

Wat ga je doen?

Het bestuur van Sportkompas is zodanig samengesteld dat de leden van het bestuur samen over de vereiste kennis en kunde beschikken om de volgende punten in algemene zin te kunnen beoordelen:

Het beheer en de exploitatie van de zwem -en binnensportvoorzieningen door de gemeente Brummen aan Sportkompas toevertrouwd, zoals de locaties aan de L.R. Beijenlaan in Brummen en Händelstraat en Kloosterstraat in Eerbeek en de bijbehorende horeca.
Uitvoeren van aan Sportkompas toevertrouwd gemeentelijk sportbeleid, sportstimuleringsbeleid en gezondheidsbeleid.

We zijn op zoek naar mensen met ervaring en competenties om de taken van het bestuur kwalitatief goed te kunnen uitvoeren.

Taken bestuur

 • toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden van de manager;
 • adviseur van de manager onder meer op het gebied van het opstellen van strategisch beleid;
 • vaststellen van strategisch beleid;
 • formeel werkgever van alle personeelsleden.

Welke competenties zoeken we?

 • affiniteit met de doelstelling van Sportkompas;
 • gevoel voor wat leeft onder de gebruikers van de accommodaties zowel individueel als onder de verenigingen;
 • maatschappelijk betrokken;
 • teamspeler.

Onderstaande competenties en kennis zijn gewenst in het bestuur van Sportkompas:

 • politiek-bestuurlijk gevoel;
 • kennis van duurzaamheid;
 • technisch inzicht;
 • kennis van bedrijfsvoering;
 • bekendheid met HRM;
 • PR en marketing;
 • kennis van (fiscale) wet- en regelgeving.

Het bestuur bestaat uit minimaal 5, maximaal 7 bestuursleden, de zittingsperiode is 4 jaar met mogelijkheid van verlenging met een tweede periode. Van de bestuursleden is tenminste 51% woonachtig in de gemeente Brummen. Het streven is een bestuur op “afstand” te zijn en het huidige bestuur onderzoekt welke vorm van governance daar het beste bij past.

Voor het specifieke functieprofiel secretaris en penningmeester verwijzen wij je naar de profielen hieronder. Voor meer informatie over de vacatures kun je contact opnemen met mevr. Ingrid de Pagter (interim voorzitter) via 06-22412164.

Vergoeding

Bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 1.500,- per jaar. Daarnaast kunnen bestuursleden (van buiten gemeente Brummen) hun reis- en verblijfskosten declareren.

Reageren?

Wij zien reacties graag per mail aan vivian@stichtingsportkompas.nl tegemoet voor 30 september a.s. Het streven is om in week 41 de gesprekken te voeren.

Functieprofiel penningmeester

Doel: verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de Stichting. De penningmeester vertaalt het beleid in geld.

Takenpakket:

 • adviseert over en beoordeelt de jaarlijkse begroting en is verantwoordelijk voor het proces tot het opstellen hiervan;
 • adviseert over en beoordeelt het financieel jaarverslag en de kwartaalrapportages en is verantwoordelijk voor het proces tot het opstellen hiervan;
 • bewaakt binnenkomende en uitgaande geldstromen;
 • vertaalt beleid en activiteiten in geld en in informatie over (on)mogelijkheden;
 • adviseert het management bij verzekeringen, fiscale- en juridische zaken.

Functieprofiel Notulist

Doel: draagt zorg voor het notuleren tijdens vergaderingen van het bestuur en de uitwerkingen daarvan. De vergaderfrequentie is 1x per maand á 2 uur. Daarnaast zijn er taken waar je klankbord voor bent of die je oppakt afhankelijk van je eigen competenties. De notulist hoeft niet perse onderdeel uit te maken van het bestuur.