Snelcursus

De snelcursus op de zaterdagen start na de kerstvakantie (januari 2023) en de snelcursus op de vrijdag start na de zomervakantie, beide met als doel op plezierige wijze binnen één schoolseizoen* de zwemdiploma’s A en B te halen. Diploma C kan in de reguliere les worden behaald.

*zaterdag snelcursus betekent: start januari 2023 tot voor de kerstvakantie 2023.
*vrijdag snelcursus betekent: "regulier" schooljaar vanaf september 2022 tot voor de zomervakantie van 2023.

Om voor de snelcursus in aanmerking te komen staat de eerste les van de Snelcursus in het teken van een intake. Tijdens de intake wordt er gekeken of uw kind watervrij is. Dit houdt in dat kinderen ontspannen en vertrouwd zijn in het water. Ook wordt er beoordeeld of uw kind in het water kan springen zonder hulp, een duikring kan pakken in ondiep water en komen tot ontspannen drijven op de buik met het gezicht in het water.

De groepsgrootte zal in het begin van de cursus bestaan uit 3 groepjes van 8 leerlingen. De zwemlessen duren 75 minuten waarbij er veel afgewisseld wordt in de lesinhoud.

Met het leerlingvolgsysteem kunt u de vorderingen van uw kind volgen. U kunt de inlogcode opvragen bij de receptie. De inlog voor het leerlingvolgsysteem is te vinden op de homepage van de zwemlessen.

De snelcursus wordt gegeven mét diplomagarantie A & B mits uw kind voldoet aan de aanwezigheidspercentage*. De doelstelling van de Snelcursus is het behalen van je A diploma. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de zwemvaardigheid die aan het A diploma gesteld worden, goed beheersen.

* aanwezigheidspercentage minimaal 90% aanwezig zijn.