Snelcursus

 • Vanaf 4 jaar
 • Snelcursus 1
  • Vrijdag 15:00 - 16:15
  • Zaterdag 10:00 - 11:15
 • Snelcursus 2
  • Vrijdag 16:30 - 17:45
  • Zaterdag 11:30 - 12:45
 • Snelcursus 3
  • Zaterdag 12:45 - 14:00

De snelcursus op de zaterdagen start na de kerstvakantie (januari 2022) en de snelcursus op de vrijdag start na de zomervakantie, beide met als doel op plezierige wijze binnen één schoolseizoen* de zwemdiploma’s A en B te halen. Diploma C kan in de reguliere les worden behaald.

*zaterdag snelcursus betekent: start januari 2022 tot voor de kerstvakantie 2022.
*vrijdag snelcursus betekent: "regulier" schooljaar vanaf september 2021 tot voor de zomervakantie van 2022.

Om voor de snelcursus in aanmerking te komen staat de eerste les van de Snelcursus in het teken van een intake. Tijdens de intake wordt er gekeken of uw kind watervrij is. Dit houdt in dat kinderen ontspannen en vertrouwd zijn in het water. Ook wordt er beoordeeld of uw kind in het water kan springen zonder hulp, een duikring kan pakken in ondiep water en komen tot ontspannen drijven op de buik met het gezicht in het water.

De groepsgrootte zal in het begin van de cursus bestaan uit 3 groepjes van 8 leerlingen. De zwemlessen duren 75 minuten waarbij er veel afgewisseld wordt in de lesinhoud.

Met het leerlingvolgsysteem kunt u de vorderingen van uw kind volgen. U kunt de inlogcode opvragen bij de receptie. De inlog voor het leerlingvolgsysteem is te vinden op de homepage van de zwemlessen.

De snelcursus wordt gegeven mét diplomagarantie A & B mits uw kind voldoet aan de aanwezigheidspercentage*. De doelstelling van de Snelcursus is het behalen van je A diploma. Wij vinden het belangrijk dat kinderen de zwemvaardigheid die aan het A diploma gesteld worden, goed beheersen.

* aanwezigheidspercentage minimaal 90% aanwezig zijn.